Eb ura fakó

Posted by

Fábián András

Haza csak ott van, hol jog is van, mondja a költő. Bármi történjék is, minden csak az érvényes jogszabályok alapján történhet. Ezt viszont az általam nagyra becsült Bárándy Péter, a kiváló jogász, tapasztalt ügyvéd és hajdani igazságügyi miniszter mondta Hirtelen ilyen és ehhez hasonló dolgok jutnak eszembe, hallgatván a pártok vezetőinek megnyilatkozásait az ÁSZ-kreálta tiltott pártfinanszírozás ügyében. Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a megbélyegzést (hangsúlyozom, nem a büntetést!) kizárólag a Jobbik esetében tartom indokoltnak. Tudta jól a Fidesz, hol kell megbabrálni az almot, ha fekáliára kíván lelni. Mégpedig azért tudta, mert anno, még a Simicska-Orbán szerelmi történet idején, ők is részesültek az oligarcha reklámcégeinek áldásos, bizalmas, ám már akkor is jogellenes támogatásából. Mondhatják persze, hogy ugyan kérem! – Simicska csak azt adta vissza, amit tőlük, kormányon kapott! Közpénzből. Lezsírozva. Megbundázva.
Mármost a Jobbik esetében mégiscsak azért tartom indokoltnak a megbélyegzést, mert hiszen Simicska gavalléros támogatásával a Fideszt kivéve az összes többi párthoz képest lényegesen és valóban
Fideszt kivéve az összes többi párthoz képest lényegesen és valóban előnyösebb helyzetbe került a szélsőjobb. A demokratikus ellenzék nemhogy ilyen kedvezményekben nem részesült, hanem az új, jogellenesen meghozott plakáttörvény alapján még a jogszerűen kihelyezett hirdetményeiket is eltüntette az állampárt (lásd a DK – Európa vagy Orbán plakátjai). Ehhez képest, a pártutasításnak engedelmeskedve (ne csak a Jobbikkal toljunk ki, hiszen akkor esetleg kilóg a ló!), az ÁSZ gyorsan megbüntette az összes többi számottevő politikai szereplőt is. Panaszra lehet járulni, fellebbezésnek helye nincs.
No, gondoltam magamban, ha soha máskor, akkor most jött el a polgári engedetlenség kora. Ezek a büntetések a már amúgyis halódó jogállami lét végső, utolsó rúgásai. Ha most nem mondják a pártok, hogy elég, akkor soha nem mondják, és akkor mi mondhatjuk majd, hogy ezekből most már tényleg elég. Az összes párt mára betlizett. Jól fogták, hogy ha ők ezt a büntetést befizetik, akkor koronát tesznek a jogellenes határozatra, elismerik bűnösségüket, és mehetnek a … mindegy hová.
Nem fizetnek, mondták.
Azaz dehogy! Az Együtt megint külön utakon jár. Ő a jog bajnoka, a törvények betartója. Fizet, mert azt mondták, hogy fizetnie kell. Ezért nem várhatják meg az inkasszót. A büntetés indokoltságát persze ők is vitatják. Fentebb említettük, hogy maga a jogszabály is, az eljárás is, a döntés is, és a döntés megalapozottsága is kívánnivalókat hagy maga után. Az időzítés, és a Fidesz hasonló, 2010-es és 2014-es cselekményeinek figyelmen kívül hagyása pedig egyenesen vérlázító. Az Együtt azonban mégis úgy véli, hogy akkor jár el helyesen, ha megbontja az egységet.
És hogy miképp jön ide Bárándy professzor úr minapi nyilatkozata? Úgy, hogy ebben a történetben kicsiben benne van az elmúlt nyolc év hazug, korrupt, elüzletesített és átpolitizált jogalkotási és jogalkalmazási mechanizmusa. A jogosítványok nélküli, a széleskörű, elvárható nemzeti konszenzust nélkülöző „alkotmányozástól” kezdve az üzleti megrendelésre, vagy az egyéni haszonszerzés érdekében beterjesztett képviselői indítványokig. A függetlennek aposztrofált posztokra történő politikai kinevezettektől a pártállami megrendeléseket végrehajtó ÁSZ-ig, rendőrségig, ügyészségig, a bíróságok függetlenségének sorozatos megsértéséig. A visszamenőleges törvénykezéstől a kétharmados törvények feles törvénnyé történő átszabásáig. S mindezekhez a nyilvánvaló jogsértésekhez az alkotmánybíróság és a köztársasági elnök asszisztál.
Bárándy professzor azt mondta, hogy ha sikerül legyőzni a Fideszt, azt követően is csak a hatályos törvények és jogszabályok szerint lehet eljárni. Ez azt jelenti, hogy a maffiaállam által a bűncselekmények legalizálása érdekében hozott jogszabályok alapján szerzett vagyonok érinthetetlenek. A nemzeti konszenzus mellőzésével és a választók felhatalmazása nélkül, ugyancsak e célból összetákolt Alaptörvény csak kétharmaddal változtatható meg, s amíg ez nem biztosítható, addig érvényes. Az alaptörvény által meghatározatlan időtartamra a nemzet nyakára ültetett Fideszes ügyészek, bírósági potentátok és más állami posztok birtokosai mozdíthatatlanok. Ők biztosítják a hatalom megváltoztathatatlanságát. Mert a Fidesz által jogellenesen kreált, de hatályos törvények megváltoztatása csak a Fidesz által meghatározott jogszabályok betartásával lehetséges. Vagyis ha nem a Fidesz van hatalmon, akkor gyakorlatilag sehogy.
Márpedig ez a helyzet gyakorlatilag alkotmánysértő, vagy – hogy stílszerűek legyünk – Alaptörvény ellenes, hiszen még a Strasbourg –Párizs vonatozás alatt, tableten összeütött Alaptörvény C) cikke is kimondja:
(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.
(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.
(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.
Az állampárt tehát már a saját törvényeit sem tartja be azért, hogy saját kizárólagos hatalmát, ha kell, jogellenesen is biztosítsa. Ehhez asszisztál most fejét lehajtva az Együtt. Vajon milyen csodára várunk még, hogy kimondjuk: Eb ura fakó, Ugocsa non coronat?

A szerző megosztotta az Újnépszabadság oldalon a Huppa bejegyzését

Kép Halász Géza mozgója