Alattvaló képző

Posted by

Azt mondja a Csillagszemű Ötödikes, most a meséről tanulnak. Le is diktálta a tanárnő a budapesti általánosban (az iskolák rangsorában a középmezőnybe sorolták), mit kell tudni: milyen típusú mesék vannak, melyLelkesen kezd rá a család: mondd el, milyen mesékre emlékszel? Hány feje van a sárkánynak? A kínai mesékben egy, nálunk, hét, kivétel: Süsü, az Egyfejű. Miért pont fejből van több neki (mármint a hétfejűnek?). Mert az emberi fantázia errefelé csak emberközpontú lényeket tud teremteni (antropomorf, mondanám, de kímélni akarom a gyereket).Az iskola azonban nem kíméli.
Csillagszemű Ötödikes csillagszemében kialszik a fény, és lemondóan néz a szülők karára:– Ne fáradjatok, nem kérdezni kell, meg elmagyarázni. Amit a tanárnő feldiktált, azt be kell magolni. Melyek a legjellemzőbb figurák, helyszínek, történetek.
Kell-e mondani, hogy a mese az egyik legjobb téma, lehetőség egy tizenegy éves gyerek aktivizálására (fantázia, önálló gondolkodás, kreativitás, stb.)? A mesevilágról vannak saját élményei, emlékei, asszociációi, ehhez kötik érzelmei. Emlékszik, melyik tetszett a legjobban, melyiket hallotta először, milyen csodán ámult el leginkább.
Kedves gyerekek, kedves szülők, mindez most egyáltalán nem fontos. Csak az, hogy „ami fel van diktálva, az be legyen magolva”.
Talán meg lehetne világítani a területért (is) felelős Balog miniszter úr számára, hogy így születik a funkcionális analfabéta. Bemagolja, de nem érti. Bemagolja, több köze nincs hozzá. Mondanám, azonnal elidegenedik tőle (Entfremdung, a miniszter úr tud németül).
De nem is ő az igazi vétkes, hanem aki ilyen feladatokat megfogalmaz, kötelezővé tesz, szigorúan a NAT szellemében. Nagyon valószínű, hogy az illető sosem látott még gyereket (amit elég nehéz elképzelni: nincs neki, a szomszédságában, a rokonságában sincs, vagy talán a bürokrata nem is volt gyerek?). Illetve dehogyis ő tehet róla, hiszen így működik, ezt igényli, követeli tőle az egész rendszer.
Állítólag Hoffmann Rózsa a központosítás kezdetén azt mondta: a gyerekeknek most túl jó az iskolában. Büszkén kihúzhatja magát: már nem jó. Tettek róla, hogy így legyen. Mikor hozható helyre mindez? Mennyi idő, erő, akarat kell(ene) hozzá? Milyen ember lesz a csillagszeműekből, ha felnőnek, miután elvégezték az alattvalóképzőt?
Nem tudom. Az én magyartanári diplomám nem erről szól.

VZs