Paks II nélkül a világ 

Posted by

Az Energiaklub szakmai igazgatója, Fülöp Orsolya a lap rendelkezésére bocsátotta a német  Wuppertal Institut kutatóintézettel közösen kidolgozott zöld forgatókönyv összefoglalóját, melyben bizonyítják, hogy milyen lehet Paks II nélkül a világ.
A tanulmányból kiderül, a 2011-es Nemzeti Energiastratégia elfogadása óta a nemzetközi energetikai helyzet jelentősen megváltozott. Nem nő tovább az európai energiafogyasztás, a megújuló energiaforrások és az új technológiák hihetetlen ütemben terjednek, miközben költségeik zuhanórepülésbe kezdtek. Mindeközben a fukusimai nukleáris katasztrófa után az atomerőművek egyre drágulnak, az orosz energiafüggés jelentette kockázatok felértékelődnek, az EU kétségei pedig nőnek a paksi atomerőmű bővítésének kivitelezésével szemben. Az Európai Unió új energetikai célkitűzései, és a párizsi klímaegyezmény új kihívásokat jelentenek globális és hazai szinten is.
A tanulmány készítői szerint a keretfeltételek ilyen arányú változása szükségessé teszi Magyarország energiastratégiájának újragondolását. Meglátásunk szerint ehhez hasznos adatokkal, következtetésekkel szolgál a németországi Wuppertal Institut, az Energiaklub és a Zöldek/Európai Szabad Szövetsége együttműködésében 2016-ban elkészült energetikai rendszermodellezés. A munka célja az volt, hogy tudományosan megalapozott, átfogó, alternatív és fenntartható hosszú távú energia-forgatókönyveket dolgozzanak ki Magyarország számára a 2030-ig, illetve 2050-ig tartó időtávra. A vizsgálat során különös figyelmet szenteltek az atomenergia kiváltásának, a megújuló energiaforrások jelentősebb felhasználásának lehetőségeinek, valamint az energiahatékonyság szerepének.
Céljuk, hogy az eredmények járuljanak hozzá egy nyilvános vita kialakításához Magyarországon, amely segít abban, hogy a különböző érintettek és a magyar lakosság jobban megismerje az energiaszektor előtt álló kihívásokat és lehetőségeket.
Az Energiaklub elkészítette és az EnergyPLAN energiatervező szoftverrel modellezte azt az energetikai jövőképet, amely Paks II megépítése nélkül kínál megnyugtató és számos szempontból kedvezőbb megoldást a jövőbeli energiaigények kielégítésére. Az eredmények azt mutatják, hogy 2030-ban Paks II nélkül minden hazai energiaigény ellátható lesz, a villamosenergia-termelés 27%-át pedig megújuló erőművek adhatják majd. Mindez az energiafogyasztás racionalizálásával, energiahatékonysági fejlesztésekkel, a megújuló energiaforrások prioritásként való kezelésével és centralizált helyett egy rugalmas, decentralizált energiarendszer kiépítésével érhető el. Az Energiaklub számításai szerint a villamosenergia-igények elmaradnak majd a Paks II szükségességét megalapozó előrejelzésektől, a hiányzó kapacitások pótlására így több idő marad. Ez lehetővé teszi, hogy egy alaposan átgondolt, széleskörű szakmai és társadalmi vita után, az érvek, ellenérvek és háttérszámítások átlátható- sága mellett döntsük el, hogyan nézzen ki Magyarország energetikai jövőképe. Az Energiaklub szerint Paks II megépítése ugyanis végérvényesen eldöntené, hogy hosszú távon egy atomenergia által meghatározott, centralizált, néhány nagy erőmű (és nagyvállalat) által működtetett energiarendszert, vagy a fenntarthatóság felé törekvő, döntően helyi, megújuló erőforrásokat felhasználó, decentralizált energiarendszert hozunk létre Magyarországon. Ez két külön energetikai paradigmát képvisel, melyek közül az Energiaklub jövőképe egyértelműen a megújuló termelésnek elsőbbséget adó, rugalmas energiarendszer. Az Energiaklub kutatása ezt a koncepciót bontotta le konkrét, reálisan teljesíthető célszámokra 2030- ra. Ehhez számos szakmai szereplő anyagát vizsgálta meg és dolgozta fel: hazai és nemzetközi statisztikákat, trendeket, előrejelzéseket, kutatási anyagokat, potenciálszámításokat, háttértanulmányokat, stratégiákat és jövőképeket.
A már meglévő kutatási eredményeket a saját, illetve a közreműködő szakemberek által végzett számítások egészítették ki a komplex és részletes adatigényű modell felépítéséhez. A jövőkép működőképességének vizsgálatához az Energiaklub a dán fejlesztésű EnergyPLAN energiatervező szoftvert használta. A program segítségével 1999 óta számos tudományos kutatást és alternatív jövőképet készítettek és vizsgáltak világszerte, többek között Nagy-Britanniában, Írországban, az USA-ban és Kínában is. A szoftver fejlesztői által készített dán alternatívák fontos szerepet játszottak abban, hogy ma Dánia hivatalos energiastratégiája 2050-re teljes mértékben megújuló energiaforrások felhasználására alapoz. A szoftver egy ország vagy régió teljes energiagazdaságát modellezi, tehát az összes szektor – lakosság, mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások, közlekedés – minden típusú energiaigényét.
Az EnergyPLAN az energiarendszer egy éves működé- sét modellezi és vizsgálja órás felbontásban, amely az időjárásfüggő megújulók és a villamosenergiaigény folyamatos változása miatt döntő fontosságú szempont volt a szoftver kiválasztásánál. A program magyarországi alkalmazhatóságát egy 2011-es hazai energiamodell létrehozásával ellenőriztük. A kapott eredmények alig mutattak eltérést a statisztikai tényadatokhoz képest. Az Energiaklub 2030-ra szóló jövőképének modellezése a következő eredményeket adta: – 2030-ban a hazai energiarendszer működőképes Paks II nélkül; – az összes áramigény a 2012-es 40,2 TWh-ról 47,1 TWh-ra nő, a hivatalos előrejelzéseknél (50,6 TWh) lassabb ütemben; – a megújuló energiaforrások aránya az áramtermelésből konzervatív célszámok alapján is több mint 27%; – a villamosenergia-import minimális, 0,7 TWh (2013-ban 11,9 TWh volt); – a hőigényekhez szükséges erőforrások mennyisége az energiahatékonysági beruházásoknak és az új, alacsony energiaigényű épületeknek köszönhetően 24%-kal csökken; – az alternatív meghajtású személyautók (gáz, hibrid, elektromos) aránya eléri a 20%- ot, az áruforgalom 30%-a vasútra terelődik; – az ország összes erőforrásigénye 3%-kal csökken 2011-hez képest. Az Energiaklub jövőképe azért készült, hogy rámutasson: léteznek alternatívák Paks II mellett, melyek összevetése, széleskörű szakmai vitája máig nem történt meg. Ennek szellemében az Energiaklub köszönettel veszi a jelen anyaghoz, mint vitaalaphoz érkező visszajelzéseket, pontosításokat. Ezeket figyelembe véve készül majd el a 2030-as jövőkép gazdasági vizsgálata, lehetővé téve a Paks II költségeivel való összevetést is. Végül a 2030 utáni évtizedekre is készül majd egy modell, hogy megvizsgálja a hazai energiarendszer működését atomenergia nélkül.energiaklub

Az ábra felirata angol nyelvű. A balsáv feliratai:
A hivatalos változat, Paks II-vel
hagyományos erőmű 4592 Terrawattóra
atomerőmű 4400 twh
gázturbinás rendszer 2653 twh
szélerőmű 850 twh
geotermikus energia 190 twh
napenergia 90 twh

A jobbsáv feliratai (az Energiaklub javaslata)
gázturbinás rendszer 2909 twh
szélerőművek 2800 twh
hagyományos erőmű 2226 twh
atomerőmű 2000 twh
napenergia 1400 twh
geotermikus energia 260 twh