Paks II. – A ketyegő atomórát nem lehet megállítani….

Posted by

Paks II – ketyeg az óra címmel vita indítónak szánt cikket közöltünk. Az azóta beérkezett cikkeket most tesszük közzé. Bognár Gyula hozzászólása.

Bognár Gyula

Kevés ember él ma Magyarországon, akit ne érdekelne Paks II. építése, ami a rendszerváltás óta a legnagyobb beruházás lehet, egyetlen létesítményre. Elöljáróban, szeretnék néhány szempontot ismertetni, amik a véleményemet megalapozzák és ami az ismertető célját is érzékeltetik. A jelenlegi kormány és különösen a miniszterelnök nem tudná felbontani, vagy drasztikusan módosítani a szerződést Paks II. építésére, komoly politikai és pénzügyi károk nélkül, még akkor sem, ha akarnák, azonban ilyenre semmi szándékuk nincs és nincs olyan jogos érv, ami ezt megváltoztathatná. Paks II. építése nem az ország energia szükséglete miatt lett elhatározva és szerződésbe foglalva, hanem kizárólag politikai és hatalmi érdekeket szolgál. Oroszország érdekeinek kielégítése és a jelenlegi kormányhatalom megtartása, támogatóinak pénzügyi ellátása a cél. Paks II. építése Magyarország energia függőségét biztosítja az Oroszoktól, azon keresztül a politikai függőségét és elkötelezettségét is nagyban erősíti. Paks II. építésének a költségei, amik minimum háromszorosára fognak emelkedni az építkezés kezdete után, elegendő korrupciós pénzt juttathat a hatalom kasszájába, amivel be tudná magát biztosítani évtizedekig, hacsak valami váratlan és drasztikus fejlemény ezt az illúziójukat meg nem semmisíti. A nukleáris erőművek ideje lejárt, mire Paks II, elkészülne és üzembe lépne, a Világ energia termelése és felhasználása drasztikusan át fog alakulni. Nem csak a technológia fog túl lépni a nukleáris energiatermelésen, de az emberek nagy többségének elvárása, a zöld energia iránti preferenciája is fehér elefántot teremt minden még üzemben álló nukleáris erőműből. Mint tudjuk, a fejlett országok sorra zárják be a nukleáris erőműveket és építésüket is leállították, vagy el sem kezdik. A Fukushima-Daiichi tragédia szinte minden országban gyökeresen megváltoztatta az emberek és a szolgáltatók véleményét a nukleáris energia biztonságáról és gazdaságosságáról. Tehát ezek az én főbb szempontjaim, amiknek alapján szeretném kifejteni részletesebben a véleményemet, alátámasztva azt adatokkal. Kezdésnek, a már aláírt, életbe lépett, kényszer alatt elfogadott egyoldalú szerződést említettem, amit a jelenleg hatalmon levő kormány szinte egészében titkosított. Mindenki jól tudja, hogy a szerződések felbontása, be nem tartása, komoly következménnyel jár. Különösen azok a szerződések okozhatnak be nem látható hatalmas károkat a felbontó félnek, amik hosszú távú politikai elkötelezettség céljára lettek rákényszerítve. Ilyenek voltak például az Ópium Háborúkat kísérő szerződések Nagy Britannia, Franciaország és Kína között, ami előidézte Kína komoly pénzügyi nehézségeit és a Quing Dinasztia (1644-1912) bukását, nem beszélve a hihetetlen mérvű ópium fogyasztás miatt, a Kínai társadalom teljes lezüllését is, nagyon hosszú időre. Véleményem, hogy fölösleges álmodozni Paks II. szerződésének módosításáról, ami titkosított, így részletei ismeretlenek és amit az egyik fél politikai befolyásra, esetleg személyes zsarolásra használ, a másik fél pedig hatalmának fenntartására és kérdéses cselekedetek eltitkolása miatt írt alá. Paks II. szerződését drasztikusan módosítani, vagy be nem tartani lehetetlen, amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, kivéve, ha valami tragikus baleset nem történik a régióban, mint például a Csernobil, vagy a Fukushima-Daiichi erőművekkel történt. Paks II. építése kizárólag politika és hatalmi célokat szolgál és homlokegyenes ellentétben van a modern, környezetbarát, megújuló energiatermeléssel, ami tért hódított a haladó országokban. Paks II. tervezett két új egysége a Roszatom VVER-1200 rendszerű reaktorok, amik vízhűtéssel és vízzel moderálva működnek, egyenként 1,200 MW a teljesítményük. 1970 óta építik, modernizálják, fejlesztik ezt a vízhűtéses rendszerű reaktort és generátort. A VVER 1,200 a jelenlegi modell az 1975 óta épülő VVER 1,000 reaktor típus, nagyobb, extra biztonsági rendszerekkel ellátott változata. Nem untatok senkit technikai részletekkel, fő az, hogy teljesen más és biztosabb tervezésű, mint a Csernobil RBMK reaktorok voltak. Élettartama 35 évre lett tervezve, de akár 50 évet is szolgálhatnak. A nukleáris reaktorok a legveszélyesebb termékei az emberiségnek, a nukleáris bombákkal egyetemben. A legfőbb veszélyt az építése, később a kezelő személyzete jelenti. A biztonságot meg lehet tervezni, meg is lehetne építeni, de az emberi hibákat, mulasztást lehetetlen teljesen kiküszöbölni, az csak idő kérdése. Magyarország energia szükségletét az esetleg üzembe helyezett két 1,200 MW teljesítményű reaktor bőven biztosíthatja még a Paks I négy reaktorának leállítása után is. Ezek 2032 és 2037 között vesztik el üzemeltetési engedélyüket, amíg Paks II. üzembe állítását 2025 és 2027-re tervezték. Megjegyzem, hogy az üzembe állítás időpontja már évekkel ezelőtt, első felvetésekor is irreális volt. Több tucat példát lehetne felhozni, több országban is, de ami fontosabb, hogy egy átfogó elemzés szerint, az összes, idáig épült és épülő nukleáris erőmű átlag építési ideje valamivel 10 év alatt van. Az első 374 (85%) amik gyorsan fel lettek építve, átlag 7.5 év alatt, az utolsó 67 viszont 11 és 33 év között épült vagy még épül meg, hatalmas késedelemmel. A csúcsot az Argentin Atucha-2 reaktor tartja, 1981-ben kezdték el építését és 2014-ben állították szolgálatba.

A végső költségek üzembe állításig átlagosan 250-300%-kal lettek magasabbak. Érdemes megjegyezni, valamint felismerni azt, hogy Paks II. közölt ára, €12.5 Milliárd, ami nem tartalmaz még olyan elemi költségeket sem, mint például a fáradt, felhasznált üzemanyag tárolása, szállítása, kezelése a 35 év üzemeltetési idejére, valamint a megfelelő biztosítási költségek összege. A költségvetésben nincs még említés sem Paks II. leszereléséről, radioaktív hulladékainak kezeléséről. Ez arról árulkodik, hogy a kormány teljesen sutba dobja a polgárok jövője iránti törődést, életük biztonsága és az ország eladósodása semmit sem jelent az öncélú, önkényes hatalom számára. Idézem a 2015 október 28-án megjelent cikk “A PAKSI ATOMERŐMŰ REJTETT KÖLTSÉGEI” egyik bekezdését csak, de érdemes elolvasni a teljes cikket. “Az Index által tegnap kiszivárogtatott tervezet szerint a kormány azt fontolgatja, hogy ideiglenesen leállítja a paksi atomerőműnek a nukleáris alapba való befizetéseit, és más célokra költené el azoknak a pénzeknek egy részét, melyeket Paks I leszerelésére, valamint radioaktív és nukleáris hulladékainak kezelésére kellene fordítani. Ezzel a magyar adófizetőkre a jövőben háruló 864 milliárd forintos teher tovább növekedne. Mindeközben a kormány nagy erőkkel dolgozik Paks II megépítésén, melynek hasonló járulékos költségeiről még csak tervek sem léteznek. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) eddig sem teljesítette azt az elvárást, hogy a paksi atomerőmű már működése során felhalmozza a radioaktív és nukleáris hulladékok kezeléséhez, illetve az erőmű leszereléséhez szükséges összeget. A KNPA terve mintegy 1,650 milliárd forintnyi kiadással számol 2084-ig, miközben az erőmű befizetései már a jelenlegi tervek szerint is ennek csak kevesebb mint a felét teszik majd ki. A hiányzó 864 milliárd forintot az adófizetőknek kell majd előteremteniük. Itt tehát nem másról van szó, mint az atomenergia állami támogatásáról. “ http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-paksi-atomerm-rejtett-koltsegei/ Rengeteg más is hiányzik a költségvetésből, de lehet ezt feltételezni sok már ismert beruházás kimenetele miatt, ami minden eddigi létesítmény költségeinél megmutatkozott. A Vizes VB Költségeinek hatalmas növekedése talán még él az olvasók emlékezetében. Tehát Paks II üzembe helyezése 8-10 éven belül kérdéses, költségeit már az első tájékoztatás után, évekkel ezelőtt reálisan kb. €30.0 milliárdra lehetett felbecsülni, ami nagyjából egyenlő Magyarország csődbe menetelének árával, még kisebb balesetek kártérítése nélkül is. A biztosítás összege az esetleges károk helyreállítására kissé 39.0 milliárd forint alatt van most. A Japán Fukushima-Daiichi katasztrófa költségei az elmúlt hét év után már $200.0 milliárdnál tartanak (53,400 milliárd forint). A végső költségek elérhetik a $600.0 milliárdot (160,200 milliárd forint) Magyarország 2016-os GDP-je $124.3 Milliárd volt. (33,188 milliárd forint), kb. egy ötöde, egy teljes reaktor olvadás (melt down) kárának. Az emberi életben keletkező károkat felbecsülni sem lehet, ami nem korlátozódna csak Magyarország területére. Természetesen a remény, hogy ez soha nem fordulna elő, de mindenképpen egy szükségtelen kockázat. Ezt ahhoz hasonlítva lehet állítani, hogy a szél és Napenergia termelése hihetetlenül kisebb kockázatokat jelent. Ma már az állami pénzügyi segély nélkül épült szél és Napenergia erőművek termelési ára az USAban nemhogy elérte a nukleáris energia termelési árát, de alacsonyabb lett és rohamosan olcsóbb lesz minden évben. Mellékhatása, hogy sokkal több munkahelyet teremt ezeknek az erőműveknek építése, üzemeltetése és karbantartása.

A fent említett összehasonlítás nem tartalmaz néhány fontos megfontolást az árakban, így a nukleáris erőművek leszerelésére, tisztítására, tárolására költött összegeket, valamint a tradicionális fosszilis energia felhasználásából keletkező egészségügyi károsodás szociális költségeit. Nem szükséges tagolni azt, hogy Paks II. Magyarország teljes energia függőségét jelenti, az olaj és a gáz után a nukleáris energia egyre jobban Oroszországhoz láncolja Magyarországot. Egy kormány, amelyik egyoldalú, kedvezőtlen szerződést aláír, ezután mindent titkosít, hazudik, hamisított hatékonysági adatokat és környezetvédelmi tanulmányokat gyárt, közöl és terjeszt, becsapja és teljesíthetetlen adósságba veri polgárait, hogy diktatórikus hatalmát megtarthassa az csak közveszélyes bűnözőkből állhat. Vannak, akik ezt szimplán hazaárulásnak neveznék, de ezt a kifejezést a jelenlegi hatalom és támogatói közhelyként használják a hazaszerető polgárok ellen, akik ellenkező véleményt képviselnek. Magyarország energia szükségletét jelenleg is könnyen ki tudják elégíteni a meglevő erőművek, bár ezeknek jelentős része elavult és gazdaságtalan. Ezért a csúcs fogyasztások idején a szükséges energiának nagy részét a környező országoktól vásárolják a szolgáltatók, mert sokkal olcsóbb, mint beindítani az év nagy részében álló kis szén vagy gáz tüzelésű generátorokat. Mint tudjuk, nukleáris reaktorok folyamatosan üzemelnek évekig, leállításuk ritka, mert beindításuk hosszadalmas, bonyolult művelet. Paks II. tehát folyamatosan termelne, még alacsony fogyasztás esetén is, miután túltermelés jelenne meg a rendszerben. A felesleges elektromos energiát pont ebben az időszakban nem lehet értékesíteni, mert a környező országok is extra kapacitással rendelkeznek. Mint azt Németország példája mutatja, az elektromos energiát ingyen adják annak, aki átveszi, amikor a le nem állítható kapacitás meghaladja a fogyasztást. Kísérleteznek azzal is Németországban, hogy a lakosság egy részének a hétvégeken, alacsony ipari fogyasztásból adódó túltermeléskor ingyen adják az elektromos áramot. Ebből is látható, hogy Paks II. üzleti modellje, amit a kormány készített, szándékosan hamisított, hazug, megtévesztő feltételezésekre épült és emellett mindvégig ki fog tartani a hatalom, mert szüksége van rá. Paks II. költségei hatalmas, évtizedekig törlesztendő adósságot eredményeznek és a veszteségekkel együtt nyomorba fogják dönteni Magyarországot, miután a jelenlegi hatalom képviselői “nyugdíjba” vonultak már, megszerzett személyes vagyonaikkal. Befejezésül, elnézést kell kérnem, hogy nem tudok semmiféle tanácsot kitalálni, hogy miként lehetne megváltoztatni, esetleg felmondani Paks II. szerződését a Roszatommal és Oroszországgal, mert a szerződés titkosítása miatt nincs alap, amire tervet készíthetne bárki. Megoldást csak azután lehetne tervbe venni, ha a jelenlegi kormányt, az ország és a Magyar nép érdekét képviselő, becsületes, erkölcsi és anyagi korrupció nélküli kormány és államigazgatás váltaná, amihez viszont a lakosság túlnyomó többségének is hasonlóan igazítani kellene életszemléletét és életvitelét. Vessük minden reményünket és munkánkat abba, hogy ez hamarosan meg is valósulhasson.