Egy nagy regény született

Posted by

Bizony Spiró György 2005-ben megjelent FOGSÁG című nagyregénye óta nem éreztem úgy, hogy hatalmas kutató munka áll a remekmű mögött, amely nem csak hitelesíti, hanem szinte átéltté és átélhetővé teszi a művet, mint most amikor Gerlóczy Márton szép könyvét tartom a kezemben.
A kiváló és sikeres író legújabb munkája Mikecs Anna Altató című családregénye furcsa címe arra utal, hogy a családi emlékiratok, levelezések, legendák feldolgozásával Gerlóczy tisztelve a dokumentumokat élvezetes regénnyé formálta az Áprily-Jékely család szerteágazó történetét. Nagyanyja Jékely Márta és dédanyja Schéfer Ida fennmaradt írásait mintegy öt éven át tartó szinte filológusi következetességgel és aprólékos munkával fejtette meg, és a család történéseinek helyszíneit bejárva írta meg. A népes család Enyedi, Kolozsvári, Szentgyörgy-pusztai, Budapesti, Visegrádi életét követi hihetetlen érzékletességgel. A család két világháború közötti és a háború alatti viszontagságait olvashatjuk, élvezetes, lebilincselően gazdag, a korszak életstílusát is elénk varázsoló nyelven. Burjánzik a szöveg és eseményekben bővelkedő a történet. Igazi élvezet a regény szerkezetét; az időben való összecsúszásokat, az évtizedek közötti ugrásokat a korszak eseményeinek tükrében, és a fikciós elemek olykor lírai, olykor tragikus keveredését követni. Letehetetlen könyv, ugyanakkor spórolós is, én úgy olvasom, hogy vissza-visszaolvasok, ízlelgetem a leírások, a történetek, a táj, a virágok, a hangulatok ízeit.
Nem a híres költő felmagasztalása a könyv célja. Sőt. A család ága-boga, a hétköznapok, főleg a kiszolgáltatott, de mégis erős asszonyok sorsa a fontos, bár megismerünk jó néhány érdekes és erős egyéniséget a családból és abból a korból. A könyv rengeteg új ismeretet ad az emberi viszonyokról, szokásokról, a tárgyi világ és a természet gazdagságáról. Szenvedélyről, szerelemről, szenvedésről, boldogtalanságról, félelemről, kiszolgáltatottságról, és örömökről, boldogságról is, egy nagy és nehéz mégis gazdag életű családról.
Az utóbbi évek legjentősebb magyar regényének tartom, és nagy örömmel olvasom máris újra, mert nem lehet eléggé kiélvezni egyszeri olvasással. Jó néhány nagy regénnyel vagyok így, amelyeket időnként újra kézbe veszek. Gerlóczy könyve nekem most reveláció.

Böjte József